Sale!
2,600,000 2,350,000

Quy cách: 100g tổ Yến loại 2. Đặc điểm: Loại 2 là Những tổ to - đẹp, dày, nhiều lông. Từ 12 -14 tổ/100g Đây là loại tổ nguyên chất nhất, còn nguyên lông được khai thác trực tiếp và đóng gói thành phẩm. Chất lượng tổ chím Yến của Việt Nam chúng ta được đánh giá là tốt hơn những sản phẩm Yến từ Malaysia hay Thái Lan.

1,250,000

Gói 50g tổ Yến thô loại 2 chưa qua sơ chế. Đặc điểm: Loại 2 là Những tổ to - đẹp, dày, nhiều lông. Từ 12 -14 tổ/100g Đây là loại tổ nguyên chất nhất, còn nguyên lông được khai thác trực tiếp và đóng gói thành phẩm. Chất lượng tổ chím Yến của Việt Nam chúng ta được đánh giá là tốt hơn những sản phẩm Yến từ Malaysia hay Thái Lan.

1,100,000

Gói sản phẩm bao gồm 50g tổ yến sào loại 3 chưa qua sơ chế. Đặc điểm: Loại 2 là Những tổ nhỏ - xấu - nhiều lông. Từ trên 15 tổ 100g. Đây là loại tổ nguyên chất nhất, còn nguyên lông được khai thác trực tiếp và đóng gói thành phẩm. Chất lượng tổ chím Yến của Việt Nam chúng ta được đánh giá là tốt hơn những sản phẩm Yến từ Malaysia hay Thái Lan.

Sale!
5.00 out of 5
2,800,000 2,600,000

Bán sản phẩm tổ yến sào thô 100g hàng Việt Nam loại 1: Đặc điểm: Tổ lớn - Đẹp - Ít lông Là loại tổ nguyên chất nhất, còn nguyên lông được khai thác trực tiếp và đóng gói thành phẩm.

600,000

Gói yến sào thô nguyên tổ chưa làm sạch quy cách 20g hàng Việt Nam loại 1. Đặc điểm: Những tổ to, trắng, dày, ít lông Đây là loại tổ nguyên chất nhất, còn nguyên lông được khai thác trực tiếp và đóng gói thành phẩm. Chất lượng tổ chím Yến của Việt Nam chúng ta được đánh giá là tốt hơn những sản phẩm Yến từ Malaysia hay Thái Lan.

1,400,000

Gói sản phẩm quy cách 50g tổ yến sào thô hàng Việt Nam loại 1. Đặc điểm: tổ loại 1 là những Tổ lớn - Đẹp - Ít lông Đây là loại tổ nguyên chất nhất, còn nguyên lông được khai thác trực tiếp và đóng gói thành phẩm. Chất lượng Yến Việt Nam được đánh giá là tốt hơn những sản phẩm Yến từ Malaysia hay Thái Lan.