Tổ Yến sào tươi 100g hàng Việt Nam

650,000 550,000

GIK bán sản phẩm tổ yến sào tươi 100g hàng Việt Nam.

Yến tươi cũng được làm hoàn toàn từ các tổ yến thô do đó chất lượng là như nhau. Các công đoạn loại bỏ tạp chất vốn là công việc bắt buộc phải làm trước khi muốn sử dụng yến.

chỉ nên dùng từ 10 – 15 gr yến tươi trong một ngày