50g Tổ Yến sào thô hàng Việt Nam loại 2

1,100,000

Gói 50g tổ Yến thô loại 2 chưa qua sơ chế.

Đặc điểm: Loại 2 là Những tổ to – đẹp, dày, nhiều lông. Từ 12 -14 tổ/100g

Đây là loại tổ nguyên chất nhất, còn nguyên lông được khai thác trực tiếp và đóng gói thành phẩm.

Chất lượng tổ chím Yến của Việt Nam chúng ta được đánh giá là tốt hơn những sản phẩm Yến từ Malaysia hay Thái Lan.